SKINS: 12 | SERVER: LATAM/VNM |  | СМЕНА ПОЧТЫ | Последний матч: 20.05.2022
SKINS: 12 | SERVER: LATAM/VNM | | СМЕНА ПОЧТЫ | Последний матч: 20.05.2022
In stock: 0 pcs
11.1696 $
Buy
  • Description

=========================================================
---------------------< Agents: 13 >---------------------
| Killjoy | Cypher | Astra | Skye | Neon | Raze | Breach | Viper | Reyna | Omen | Yoru | KAY/O | Chamber |
---------------------< Skins: 12 >---------------------
| Vendetta Ghost | Velocity Shorty | Aero Frenzy | Gaia's Vengeance Vandal | Striker Classic | Gaia's Vengeance Vandal | Gaia's Vengeance Vandal (Blue) | Striker Classic (Pink/Teal/Purple) | Gaia's Vengeance Vandal (Green) | Aero Frenzy (Cream/Pink) | Gaia's Vengeance Vandal (Orange) | Velocity Shorty (Purple) |
=========================================================
2022-05-30-1718442022-05-30-1718452022-05-30-1718482022-05-30-1718502022-05-30-171854